Svilen Konac

Časopis za ručni rad
Početna strana
Svilen konac
Bukvar bodova
Dozidnice
Poentles
Svilen konac stranice
MIRK
Naša ponuda
Naručite šeme poentlesa!
Dimenzije i cene:
Br. 1 – 76x76 cm – 400 dinara
2 – 22x58 cm – 200
3 – 34x85 cm – 300
4 – 40x70 cm – 300
5 – 39x110 cm – 300
6 – 35x35 cm – 200
7 – 28x29 cm – 150
8 – 20x28 cm – 150
9 – 20x20 cm – 100
10 – 13x24 cm – 100
11 – 18x26 cm – 100
12 – 16x21 cm – 100
13 – 16x28 cm – 100
14 – 19x19 cm – 100
15 – 15x56 cm – 200
16 – 36x82 cm – 300

Tel.: 021/6467-945
E-mail: lidia2svilenkonac@gmail.com


13. 28x16 cm

6. 35x35 cm

8. 20x28 cm

2. 22x58 cm

1. 76x76 cm

12. 21x16 cm

15. 15x56 cm

9. 20x20 cm

11. 18x26 cm

5. 100x70 cm

4. 40x70 cm

16. 36x82 cm

7. 28x29 cm

3. 34x85 cm

14.

U prodaji je 5. sveska Bukvara bodova za poentles.

Uputstva za izradu gajtana i raznih tračicaa

Opis više od 100 načina filiranja